සියලු ප්රවර්ග

EN

අප අමතන්න

+ 86-0532-86768576 / + 86-0532-86767306
+ 86-0532-86767306
+ 86-0532-86767306
qdapt@qdapt.com
අංක 47 ටෝකියෝ පාර, නිදහස් වෙළඳ කලාපය, කිංඩාඕ, ෂැන්ඩොං, චීනය

පණිවිඩයක් තියන්න

ඔබ අප සමඟ සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමට කැමතිද? කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වීමට පසුබට නොවන්න.